Black July: En etnisk majoritets attack på en etnisk minoritet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Vår avsikt är att i denna uppsats utifrån Donald L. Horowitzs teori om etniska konflikter, förklara varför etniska majoriteter attackerar etniska minoriteter. Vi utför en fallstudie av Sri Lanka och av händelserna innan juli 1983 dvs. det som ledde fram till upploppet, ?Black July?. Sri Lanka kan ses som ett avvikande fall, då det ofta är minoriteter som attackerar de styrande majoriteterna under inbördeskrig. Sri Lanka är dock inte det enda fallet, andra exempel är Rwanda, och Tyskland. Black July, brukar ses som inbördeskrigets startpunkt och var en anti-tamilsk attack från den singalesiska befolkningen. Singaleserna var under denna tidpunkt den styrande majoriteten på ön och utförde kraftig diskriminering mot den tamilska befolkningen. Som svar använde tamilerna sig främst av civil olydnad för att förbättra sina omständigheter, med några få och små skaliga undantag. Det var ett sådant undantag som brukar ses som startgnistan för upploppet, ett upplopp som resulterade i tusentals tamilska dödsoffer och över hundra tusen tamilska flyktingar. Vår avsikt är kortfattat att undersöka varför singaleserna dödade tusentals civila i respons på en gerillarörelses attack på singalesisk militär, en attack som resulterade i femton singalesiska dödsoffer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)