Transportlogistik : En undersökning av de logistiska flödena hos ett sågverk/- förädlingsföretag i Sverige

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

Författare: Richard Elmkvist; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: När företag har en snabb tillväxt genom konsolidering kan det ske att visa aspekter i organisationen blir eftersläpandes. I det här fallet upplever företaget en förlorad kontroll över sina transporter till följd av en allt mer komplex transportlogistik. Målet med den här undersökning var därför att kartlägga företagets transporter.För att effektivt transportera gods krävs det planering, det är viktigt att fordonens hela lastkapacitet utnyttjats, alltså fyllnadsgrad. Det är viktigt att planera efter kortaste sträckan, det är också viktigt att undvika onödig miljöpåverkan. Onödig miljöpåverkan kan ske genom ineffektiv planering som i sin tur resulterar i mindre nödvändiga godstransporter.Kartläggningen i denna undersökningen resulterade i en täckning av de interna transporterna samt transporter till de största avlägg på 85% av vad företaget uppskattar transporterats under ett 2018. Transporter för trärelaterade produkter 2016 uppgick till 4 miljoner tonkilometer, detta var cirka 9,8% av de totala transporterna med lastbil inom Sveriges gränser. En effektiv kedja av logistiska aktiviteter för trävaror garanterar en nedskärning av kostnaderna för transport. Eftersom hänsynen för miljöpåverkan också är stor i Sverige så är en effektiv logistik också nyckeln för att minska sina klimatavtryck.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)