Negativ avtalsbindning : En studie om när negativ avtalsbindning i konsumentförhållanden kan betraktas som tillåten

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Författare: Emelie Bernhardsson Vennberg; Susette Thernström; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)