Angelägna allmänna intressen eller enskild rättighet? Om expropriationsändemålen och regeringens praxis.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)