Lojalitet mot sportsidor : En studie om vilka faktorer som driver en användare till återbesök.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

Författare: Soren Shwan; Damir Futic; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstrakt Tillväxten av internetanvändning bland sportintresserade användare framgår tydligt av trafiken på populära webbplatser. Detta har medfört att Internet blivit en stor del av sportindustrin. För sportsidor, precis som andra webbsidor, är det viktigt att ha en lojal användarbas som regelbundet återbesöker sidan. Syftet med denna studie är att ta fram de viktigaste lojalitetsfaktorerna för sportsidor. Vår kvantitativa datainsamling baserades på lojalitetsfaktorer för generella webbsidor och kvalitetsfaktorer för sportsidor från tidigare forskning. I vår studie undersöktes även om nya faktorer uppkom för sportsidor. Resultatet från vår datainsamling avslöjade att navigering, tillgänglighet, användarbarhet av informationen, fullständighet av informationen, tillförlitlighet och användbarhet är viktiga faktorer för att användare ska återbesöka och förbli lojala mot sportsidor.   Nyckelord: Webbdesign, Sportsidor, Webblojalitet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)