Effektivisering av en produktionsprocess : med hänsyn till resursutnyttjande.

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: Studien har utförts på Swereco Industri AB i Lenhovda, ett företag som förväntar sig ökad efterfrågan och därför behöver öka sin produktionskapacitet. Målet med arbetet är att leverera en lösning som eliminerar den nuvarande flaskhalsen och ökar kapaciteten i de valda linjerna. I studien identifieras produktionens flaskhals och författarna genomför experiment för att sedan framställa ett antal användbara förbättringsförslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)