Strukturer av ojämlikhet för personer med funktionsnedsättning i arbetslivet : En kvalitativ intervjustudie som belyser hur individer med funktionsnedsättning upplever ojämlikheter i arbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Hillevi Dahlberg; Natasha Nordlander; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)