Värmesystem

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

Sammanfattning:

Rapporten handlar om att jämföra fyra olika värmesystem med varandra. Dessa värmesystem är bergvärmesystem, sjövärmesystem, markvärmesystem och akvifersystem. Strukturen på rapporten ser ut på följande:

Först beskrivs varje systemför sig, alltså hur hela systemet fungerar och sedan beskrivs nackdelar samt fördelar för varje system. Vid val av rätt värmesystem är det olika för olika villor eftersom alla har olika förutsättningar. Vid diskussion jämförs dessa fyra värmesystem med varandra utifrån just dessa förutsättningar.  De förutsättningar som jämförs med varandra om de olika systemen går att hitta under rubriken målformulering längre fram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)