Åtgärd, straff eller hjälpinsats? : en studie om vad bidragstagare och organisationsföreträdare tycker är viktigast i sökandet efter praktik- och arbetsplatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: Uppsatsskribenterna frågar sig om bidragstagare och organisationsföreträdare har samma syn på vad som är viktigt när det gäller arbetsmarknadsåtgärder, och om synen är densamma på demokrati- och ekonomivärdena. Till sin hjälp har författarna använt sig av relevant litteratur, och man har dessutom gjort ett antal kvalitativa intervjuer för att få svar på sina frågeställningar. De har dessutom tittat på en arbetsmarknadsmodell, den så kallade Farrummodellen, för att se hur en annorlunda och kontroversiell kommunal åtgärd kan se ut. I slutändan kom man fram till att det fanns vissa skiljaktigheter i vad som är viktigt för bidragstagarna. Dessa anser att den personliga ekonomin bör prioriteras i högre grad, sedan fanns det vissa nyansiella skillnader. Det viktigaste i undersökningen gav dock svaret att de demokratiska värdena bör högprioriteras, detta var man fullständigt överens om.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)