Entropi, ledningssystem och ordning & reda

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: Studien lämpar sig för organisationer som avser implementera ledningssystem och behöver införskaffa sig information om utförandet. Dessutom belyser studien vad som bör beaktas för att uppnå långsiktigt framgångsrikt ledningssystem samt motverka uppkomsten av entropi.Undersökning av entropins utbredning i en digital miljö sker hos ett tillverkande företag genom att sortera en avdelnings dokument till relevantaoch irrelevanta. Dessutom utvecklas en modell för att designa och skapa ett ledningssystem som möjliggör åtgärder för att motverka uppkomsten av framtida entropi bland dokumenthanteringen. Slutligen testas ledningssystemet av personalen hos fallföretaget och deras åsikter mäts för att dra slutsatser om ledningssystem upplevs som användbart i en miljö där standard för dokumenthantering saknas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)