De samiska språken i den svenska och norska delen av Sápmi : En komparativ fallstudie av två kommuners arbete med de samiska språken

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Louise Månesköld; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)