Nätverksfördröjningar vid tillämpning av SOAP

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

Författare: Stefan Björk; [2002]

Nyckelord: SOAP; Nätverkskommunikation; TCP IP; Web Service; XML;

Sammanfattning: Denna studie undersöker om, och isåfall hur, nätverksfördröjningar uppstår då små SOAP-meddelanden skickas över TCP/IP. För att utföra detta skapades ett litet nätverk och i det genomfördes mätning av svarstider för två olika SOAP-implementationer, Apache SOAP och Microsoft SOAP Toolkit. Resultaten från mätningarna analyserades och visade att det uppstår nätverksfördröjningar då små SOAP-meddelanden skickas över TCP/IP. Både Apache SOAP och Microsoft SOAP Toolkit uppvisade olika strategier i nätverkskommunikationen vilket påverkade svarstider. För Apache SOAP uppstod fördröjningar vid varje SOAP-anrop, oberoende av storleken på meddelandet som returnerades, medan Microsoft SOAP Toolkit undvek nätverksfördröjningar då meddelandet som returnerades var tillräckligt stort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)