Barns brev till Jultomten, Läsglädje, engagemang och literacyutveckling

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: I arbetet analyseras en samling barnbrev som skrevs till tidningen Jultomten under några år vid sekelskiftet 1900. Dessa brev har undersökts med avseende på barnens tex- och bildreception. Studien har en kvalitativ ansats och syftar till att förstå vilka identifikationsytor som uppstår vid läsningen och i själva responsen, samt, vidare, hur dessa handlingar stimulerar barnens läsupplevelse och literacyutveckling. Resultatet visar bland annat att barnens reception av text och bild berör de sammanhang och företeelser som är förknippade med barnens egen erfarenhetsvärld. Engagemang, inlevelse och social kontext byggs upp av barnets erfarenheter, personliga associationer och konkreta upplevelser. Slutligen hävdas det också att det är rimligt att anta att dessa rön kan överföras och vara giltiga även i en samtidskontext.Nyckelord: barnbrev, bild, engagemang, fritidens läsning, inlevelse, literacyutveckling, perspektivering, social kontext

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)