“Min kärlek ser ut hur fan som helst” : En analys av kärleksbegreppet i Ingmar Bergmans serie Scener ur ett äktenskap, belyst med teologi av Werner G. Jeanrond

Detta är en Kandidat-uppsats från Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

Sammanfattning: Min studie syftar till att, utifrån Werner G. Jeanronds teologiska förståelse av kärlek undersöka den kärlek som kommer till uttryck i Ingmar Bergmans serien Scener ur ett äktenskap. Uppsatsens huvudsakliga frågeställning lyder; Hur framträder kärleksbegreppet i Ingmar Bergmans serie Scener ur ett äktenskap belyst genom Werner G. Jeanronds teologi om kärlek i boken Kärlekens teologi? Utifrån denna analys undersöker uppsatsen slutligen även följande frågeställning; Hur framträder Jeanronds teologi om kärlek i boken Kärlekens teologi belyst genom Bergmans serie Scener ur ett äktenskap?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)