Test vid utveckling av IT- system : En studie om metoder och arbetssätt för low-level test

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Sammanfattning: Test av informationssystem är en viktig del inom systemutvecklingsprocessen för att minimera felaktigheter och förbättra tillförlitligheten av system. Trafikverkets IT enhet hade ett fastställt och strukturerat testarbete för high-level test däremot hade de inte ett fastställt strukturerat testarbete inom low-level test. Vi fick i uppdrag att undersöka metoder och arbetssätt som fanns inom low-level test. Vi skulle också jämföra system som genomgått ett strukturerat testarbete inom low- och high-level test mot system som genomgått ostrukturerat low-level test och strukturerat high-level test. Målet med examensarbetet var att föreslå lämpliga metoder och arbetsätt inom low-level test för Trafikverkets IT enhet. Målet var också att ge en rekommendation ifall ett strukturerat testarbete inom low- och high-level var att rekommendera i jämförelse mot system som genomgått ostrukturerat low-level test och strukturerat high-level test. Genom litterära studier och intervjuer med Trafikverkets resurser genomförde vi vår undersökning och kom fram till vårt resultat.Vår rekommendation för Trafikverket IT var att de ska använda sig utav testdriven utveckling eftersom utvecklarna var osäkra på vad som skulle testas och metoden skulle klargöra detta. Dessutom ville de ha valmöjligheter och riktlinjer som skulle ge dem en mer bestämd arbetsstruktur. Vi rekommenderar också en anpassning av Self-Governance ramverket där aktiviteter väljs ut för varje projekt av en metodansvarig eller projektansvarig (Scrum Master) som bestämmer vilka aktiviteter som ska utföras på individ- och gruppnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)