Lärarens beslut, vad ligger bakom? : En undersökning om undervisning om deabrahamitiska religionerna i gymnasiet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Författare: Amanda Nilsson; [2017]

Nyckelord: abrahamitiska religioner; undervisning;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)