Utveckling av slanganslutning

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Denna rapport presenterar ett examensarbete inom ämnet produktutveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet utfördes på uppdrag av företaget Weda AB som tillverkar rengöringslösningar under vatten där en befintlig slanganslutning mellan robot och slang skulle utvecklas. Målet med detta projekt var att vidareutveckla slanganslutningen så att denna avlastar slangen samt konstruera en billigare slanganslutning. Dessa mål presenteras i form av en prototyp samt en prisoffert från underleverantören. Det här projektet har följt den generella produktutvecklingsprocessen där ett behov identifierades vilket var att utveckla slanganslutningen. Därefter togs idéer fram till att tillfredsställa behovet. Idéerna kunde förverkligas genom en fördjupade förståelse i tillverkningsprocessen samt användandet av CAD och simuleringar till att skapa en prototyp. Projektet resulterade i att projektmålen uppfylldes genom att en prisoffert gavs av underleverantören med en prisminskning på ca 35% till slanganslutningen. Det vidareutvecklade konceptet kunde även enligt teorin och prototypen som skapades avlasta slangen genom att slanganslutningen samarbetar i den riktning som slangen dras åt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)