Kompetens och rekrytering : En kvalitativ intervjustudie om hur kompetens värderas vid anställning

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap;

Författare: Sofia Carlsson; Pauline Hildingsson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)