En etik för evigheten? En undersökning av utilitarism över tid

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Praktisk filosofi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)