TIPP-TOPP-TRAPP : - EN DELAD SAMLING

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Sammanfattning:

Under mitten av 1900-talet förändrades Stockholm. Delar av stadskärnan ersattes av kontorsbyggnader och parkeringshus. Samtidigt byggdes Stockholms tunnelbana och många nya förorter uppfördes. Schakt- och rivningsmassor tippades i högar på olika platser vid stadens utkant och stora toppar skulpterades för att fungera som rekreations- och friluftsområden. En historia som nu faller i glömska. Detta projekt strävar efter att uppmärksamma dessa toppars relation till varandra samt deras funktion som frilufts- och rekreationsområden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)