Kommuner i konflikt: Representationen av sociala aktörer i nyhetsrapporteringen kring tiggeriförbudet i Vellinge samt reklamfilmspublikationen i Staffanstorp

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tidningen Sydsvenskan gått tillväga för att representera sociala aktörer, däribland politiker och människor med invandrarbakgrund, i bevakningen av två händelser med diskriminerande och eventuellt rasistiska förtecken. Analysen synliggör Sydsvenskans benägenhet till konfliktorientering, där representationen av sociala aktörer visar hur olika aktörer, inklusive politiker, positioneras mot varandra. Dessutom belyser analysen hur Sydsvenskan genom den aktiverande representationen av traditionellt ’marginaliserade’ sociala aktörer söker problematisera händelserna, samtidigt som spår av andrafiering, där användandet av rutinmässiga nyhetstekniker som bidrar till att upprätthålla dikotomin mellan ’oss’ och ’dem’, icke desto mindre gör sig påmind i artikelurvalet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)