En sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet : Ett fullgott skydd för den sexuella självbestämmanderätten eller ett luftslott?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)