Klövhälsa, klövverkning och underlag

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Författare: Anna Jansson; [2018]

Nyckelord: klöv; hälta; klövsjukdom; verkning; mjölkkor; välfärd; golv; ekonomi;

Sammanfattning: Klövskador och klövsjukdomar är ett omfattade och dyrt problem, som påverkar både djuret och lantbrukaren på olika sätt. I Sverige år 2016 var andelen kor med klövproblem 39,3 % och år 2017 var det 32,5 %. Några av de vanligaste klövproblemen är infektions- och hygienrelaterade skador (digital dermatit, klövröta), klövhornskador (klövsulesår, skador i vita linjen) och klövformavvikelser (korkskurvklöv). Det finns en naturlig balans mellan klövhornets slitage och tillväxt. Underlaget kan påverka denna balans och bland annat orsaka för korta klövar med tunna sulor eller för långa klövar, vilket i sin tur kan leda till störningar i klöven. Hårt och nötande golv påverkar klövens form negativt genom hög punktbelastning och onaturligt hög slitning, vilket leder till överbelastning av sulan. Mjukt golv ger bättre komfort, mer symmetriskt rörelsemönster och högre aktivitet men det sliter sämre än hårt golv, vilket kan leda till en avvikande klövform. Det bästa för klöven och kornas välmående är att kombinera både mjukt och slitande golv. Klövverkning används för att förebygga och behandla klövproblem samt återställa gynnsam tryckfördelning på klöven. Vid verkningen är det viktigt att ta hänsyn till skillnader i klövens struktur och vilket underlag korna går på. Syftet med denna litteraturstudie, var att studera sambandet mellan klövhälsa, klövverkning och underlag. Det finns ett behov av att forska vidare på hur klövverkningen kan anpassas utifrån golvet, dvs. vilka tekniker som bör användas beroende på golvtyp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)