Betong för medelklassen? : En studie om gentrifiering i en förortsmiljö

Detta är en M1-uppsats från Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

Författare: Fredrik Lantz; [2017]

Nyckelord: Gentrifiering; förort; natur; Stockholm; nybyggnation;

Sammanfattning: Detta arbete behandlar gentrifieringsprocesser i en förortsmiljö. Uppsatsen bidrar till att följa den mutation som fenomenet genomgår där forskningen tidigare fokuserat på begreppet i en innerstadskontext. Arbetet har förutom detta kartlagt fenomenets potentiella orsaker i relation till tidigare forskning inom området. Exempelvis har efterfrågan på kvalitativa studiers på området om utträngande och exkluderande effekter på grund av gentrifieringsprocessen belysts. Resultatet av uppsatsen visar även på naturen som gentrifierande faktor i relation till närheten till storstaden. Metoden i uppsatsen har varit en kvalitativ sådan där intervjuer har genomförts med boende i Stensö och Älta samt med tre aktörer. Det dominerande bostadsbolaget, kommunen och den lokala mäklarbyrån har intervjuats för att belysa fenomenet utifrån flera aspekter och åskådliggöra helheten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)