Sjuksköterskors bemötande av äldres sexualitet och sexuella behov inom särskilda boendeformer

Detta är en Magister-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)