Medarbetaren, företagens viktigaste resurs En undersökning om rapportering av humankapital i två olika branscher

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)