Regionala inkomstskillander i Kina : Varför har skillnaderna mellan regionerna ökat?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Kina
 har
 under
 de
 senaste
 30
 åren
 haft
 en
 ekonomisk
 tillväxt
 med
 närmare
 10
 procent
 per
 år.
 Men
 i
 takt
 med
 den
 ekonomiska
 utvecklingen
 har
 också
 inkomstskillnaderna
 mellan
 kust‐
 och
 inlandsregionerna
 ökat.
 I
 den
 här
 uppsatsen
 har
 jag
 valt
 att
 studera
 skillnaderna
 i
 utländska
 direktinvesteringar,
 humankapitalsatsningar
 och
 infrastrukturinvesteringar
 mellan
 regionerna
 för
 att
 se
 om
 dessa
 faktorer
 kan
 förklara
 den
 ojämna
 inkomstfördelningen.
 Min
 slutsats
 är
 att
 det
 finns
 stora
 skillnader
 i
 investeringsnivåer,
 främst
 i
 FDI,
 mellan
 kust‐
 och
 inlandsregionerna.
 Och
 att
 den
 kinesiska
 staten
 har
 haft
 stor
 påverkan
 på
 inkomstgapet,
 kanske
 kan
 den
tises
som
den
drivande
kraften
bakom
de
växande
inkomstskillnaderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)