Upplevd psykisk ohälsa bland elever i årskurs nio med olika uppväxtmiljöer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Goran Tomanic; Ihab Asskoul; Soheil Salarvan; [2019-08-14]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Kandidatuppsats 15 hpHälsopromotionsprogrammet kost & idrottsvetenskapVt 2019Handledare: Anders RaustorpExaminator: Beatrix Algurén

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)