Black Lives matter : En semiotisk analys av bilden av svarta barn i UNICEF:s och SOS Barnbyar:s reklamkampanjfilmer. En undersökning av hur UNICEF:s och SOS Barnbyar:s reklamkampanjfilm uppfattas av människor med olika etnisk bakgrund.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Syftet Syftet med den här uppsatsen är att undersöka bilden av svarta barn i UNICEF:s och SOS Barnbyar: s reklamkampanjfilmer och hur barnen framställs i filmerna. Jag vill också undersöka hur UNICEF:s och SOS Barnbyar: s reklamkampanjfilmer uppfattas och påverkar människor med olika etnisk bakgrund.   Metod En semiotisk analys av rörliga bilder i denna uppsats gjorts för att undersöka hur UNICEF:s och SOS Barnbyar: s framställer svarta barn i sina reklamkampanjfilmer. En strukturerad gruppintervju har gjorts för att studera människors attityd. Materialet som används är, två reklamkampanjfilmer med rörliga bilder, och en intervju med en fokus grupp som består av sju personer från olika etniska bakgrunder.   Resultat Resultaten visar att de bilder som används i reklamkampanjfilmerna framställer svarta barn som djur, som barbarer och som aggressiva. Resultaten från fokusgruppen visar att icke-vita människorna i gruppen är arga för att reklamen framställer svarta barn i filmerna på ett sätt som visar barnen som icke mänskliga. De vita människorna i gruppen är arga, inte bara för att organisationerna använder barnen till sin fördel, men de menar också att på grund av de här organisationerna, kommer de ständigt att bli påminda om och ses som rasister.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)