Skolmåltider på sociala medier?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapVt 2019Handledare: Anna PostExaminator: Cecilia Magnusson Sporre

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)