''God is not here, priest'' : Bilden av kvinnan i fyra skräckfilmer

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Författare: Alma Lundstedt; [2013]

Nyckelord: gender; exorcism; horror movies; genus; skräckfilm;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)