Kvalitetssäkring av fläckanalys för hypoidväxlar

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Det amerikanska företaget Meritor är en globalt ledande leverantör av lösningar för bland annat drivlinor, bromsning och rörlighet till både industri- och kommersiella fordon. Meritor HVS AB:s fabrik, belägen i Lindesberg, är främst inriktad på montering av kompletta hjulaxlar samt bearbetning av komponenter, inklusive kugghjul till hypoidväxlar, till tunga fordon såsom buss och lastbil. Hypoidväxlar används i bakaxlar då de klarar av höga vridmoment samtidigt som de har en hög hållbarhet och är relativt tysta i drift. Ett steg i monteringsprocessen för växlarna på Meritor är att passa in pinjong och kronhjul, två typer av kugghjul, så att de har god kontakt mellan kuggarna. En god kontaktyta behövs för att inte påverka kugghjulens livslängd samt säkerställa tyst drift. Kontaktytan verifieras bland annat genom okulär fläckanalys av montören. Syftet med examensarbetet var att utföra en undersökning om hur kvalitetssäkringen av fläckanalysen kan förbättras i Meritors centrumväxelmontering. Visionsystem är en metod som ansetts lämpad och extra intressant att undersöka.  Under arbetet har nuläget kartlagts genom bland annat observationer, intervjuer och interna dokument såsom arbetsinstruktioner. Undersökning av kvalitetssäkringslösningar har utförts genom bland annat studiebesök. Fem stycken lösningsförslag har tagits fram varav en kombination av några av dem skulle ge en mer fullständig kvalitetssäkring. För att bestämma exakt vilken lösning som är mest lämpad så behövs en kravspecifikation tas fram vilket i sin tur kan kräva att flera olika tester behövs genomföras för att kartlägga behov och önskemål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)