Tagna på sängen? - Ett arbete om Löntagarfonder: Från idé till beslut.

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: När förslaget om löntagartagarfonder blev officiellt på LOs kongress 15 juni 1976 ska den dåvarande partisekreteraren Sten Andersson ha sagt med skämtsam tvist: ”Låt oss bedja för partiet” (Peterson 1999:162). Detta ger en ganska bra bild av hur Socialdemokraterna kom att betrakta förslaget om löntagarfonder som klubbades igenom av LO. Vi har använt oss av och jämfört två teorier, Multiple streams och Rational choice, för att analysera händelseförloppet kring de politiska turerna som inträffade och har kommit fram till att båda teorier ger oss en klarare bild av vad som hände, även om vissa historiska fakta är omtvistade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)