Beskattning av aktiva ägare i private equity-fonder : särskilt med avseende på carried interest och fåmansföretagsreglerna (57 kap. IL)

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)