Den förändrade förmedlingsprocessen : Sålt innan visning

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Vår studie är framtagen för att se hur fenomenet sålt innan visning gällande förmedlingsprocessen har ändrats under de senaste åren. I studien tar vi upp hur den förändrade förmedlingsprocessen påverkar mäklare, säljare och köpare och vad som är de egentliga faktorerna bakom det hela. För att få så färsk data som möjligt har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi har alltså baserat vår studie till största del på en gruppintervju och vidare försökt täcka fler perspektiv hur man uppfattar detta fenomen genom att maila ut en intervju-enkäter till franchisetagare och registrerade fastighetsmäklare från olika kontor i innerstan. I och med att marknaden har svängt lite under det senaste året och liknande fenomen har studerats år tidigare, år 2016 och 2017 så var det av intresse att se hur mycket som ändrats från detta och om vi kunde komma fram med en nyare studie för den förändrade förmedlingsprocessen. Vår studie har resulterat i att processen sålt innan visning och förhandsbud har minskat under det senaste året jämfört med tidigare år. I samband med att marknaden har förändrats ser man även förhandsbud ur en annan synvinkel än tidigare, nämligen att det uppskattas mer idag än om vi hade fått ett förhandsbud för 1-2 år sedan. Vid en traditionell förmedlingsprocess med visning har man möjlighet att träffa flera spekulanter och stärka sitt varumärke medan man i den förändrade förmedlingsprocessen missar denna chans i och med att processen förkortas och den allmänna visningen tas bort. I den sistnämnda processen kan vi dock se att kunder som vill ha en snabb affär uppskattar möjligheten att köpa innan visning men konsekvensen blir då att andra spekulanter missar chansen att köpa och blir besvikna. Detta är då något som mäklaren i efterhand måste försöka handskas med på ett smidigt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)