Brucebo konsthall

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Författare: Olga Fürst Värild; [2021]

Nyckelord: Arts and Architecture;

Sammanfattning: På Gotland tonar knotiga, skulpturala tallar upp sig och den vita kalkstenen ger ön ett alldeles eget ljus som har gjort intryck på flertalet besökare. Carolina Benedicks Bruce och hennes man William valde ön för konsten och det var genom den hon väckte mitt intresse. Det nationella kulturarv de skapade och deras konstnärshem Brucebo blev utgångspunkten jag ville bygga vidare på i mitt examensarbete. Ett stenkast från Brucebo ligger ett annat konstnärshem, Muramaris. I mitt projekt avser jag att bygga en knutpunkt i form av en konsthall, som ska binda samman konstnärshemmen. En pedagogisk verksamhet som ska belysa värdet av den kultur som redan finns på ön och samtidigt lyfta Gotlands karaktäristiska natur. På grund av den starka arkitekturen på Gotland vill jag i min gestaltning anknyta till traditionell arkitektur. En kompletterande byggnad där målet framför allt kommer vara att arbeta med ljuset och skapa en stämning i samklang med Gotlands kultur och natur. Konsthallen ska vara ett komplement till de befintliga verksamheterna och vara öppet för olika användningar, således kan Brucebo fortsätta vara en intim och personlig tidskapsel. En nytillkommen konsthall, tillgänglig för alla, belyser den konstskatt som Gotland besitter och det finns även möjligheter att ta in utställningar från annat håll för att ge gotlänningarna det kulturliv de förtjänar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)