Kärnkrafen och klimatet : En studie om kärnkraft som ett alternativ för minskade koldioxidutsläpp

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

Författare: Robin Bredal; Olof Lundgren; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)