Skogen för nyttans skull. Syn på skogen i det merkantilistiska systemet.

Detta är en L2-uppsats från Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)