Har stram budgetstyrning någon påverkan på finansiella budgetavvikelser? : En studie inom Sveriges landsting

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Mikaela Andersson; Kristin Hermansson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)