Glimtar : En konsthall i Uppsala

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Mira Glowinkowska; [2014]

Nyckelord: Konsthall; Uppsala; växling;

Sammanfattning:

Glimtar- En konsthall i Uppsala

En konsthall vid Uppsala stationsområde. Bredvid Katalinhuset, det gamla stationsmagasinet som idag huserar ett café, en bar med musikscen, och några mindre butiker.

Konsthallen ska visa och förvara den samling som för närvarande finns i Uppsala konstmuseum i Uppsala slott, samt nya verk. En blandning av äldre och modern konst, måleri, skulptur, videoverk m.m.

Byggnaden tornar upp och över Katalinhuset, hänger strax över dess taknock och öppnar upp med en 100 meter lång glasfasad mot stationsområdet. Den motsatta sidan mot Storgatan är sluten. Betongfasaden öppnar upp endast med ett fönster bakom det träd som redan innan fanns på platsen samt en glipa högst upp vid fasadens slut.

En pelarsal under konsthallen med en lång trappa som leder besökaren upp i byggnaden genom ett inglasat entrérum. Byggnadens fackverkskonstruktion blottas inuti och skapar ett system för indelning av rummen. Utställningsrummet är öppet, med den långa betongväggen på en sidan och en semitransparent betongglasvägg på den andra. Ljuset sirlar in från den soliga glasfasaden.

En konsthall som lockar in besökaren med en växling mellan slutet och öppet, offentligt och privat.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)