”Bröder & systrar, känner ni Vinterviken?” : – En jämförande analys av tre olika versioner av Vinterviken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Denna komparativa studie analyserar och jämför Mats Wahls bok Vinterviken (1993), med två olika filmatiseringar av boken, Vinterviken (1996) av filmregissören Harald Hamrell och Vinterviken (2021) av filmregissören Alexis Almström. Syftet med studien är att jämföra framställningen av förortskillen/förorten, samt skildringen av ett vi och dem i tre verken. Utgångspunkten är i verkens motiv, karaktärsskildring, miljö och berättarperspektiv. Jag kommer också undersöka de mediespecifika skillnader som uppstått i adaptionen till film. Analysen visar både likheter och skillnader mellan bok och film där största skillnaden är framtställningen av förortskillen och förorten. Det har också lagts till och tagits bort händelser i filmerna. Studiens resultat visar att både boken och filmerna kan användas i ett didaktiskt syfte för att öka elevers läsförståelse på gymnasiet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)