Miljonprogrammet – ett lyckande eller ett misslyckande? En kvalitativ studie om miljonprogrammet framväxt och den negativa bilden

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur förvandlingen kring synen påmiljonprogramsområdena gått till. Miljonprogrammet som till en början sågs som en modern satsning som skulle lösa de akuta problemen på den svenska bostadsmarknaden men som under årens gång övergått till något negativt där det talas om stigmatiserade utanförskaps områden som domineras av sociala problem. Kritiken mot områdena visar att boende i dessa områden ofta beskylls för de problemen som finns, kopplat till etniska och sociala faktorer. Studien undersöker huruvida den kritik som lyfts kring miljonprogrammet, dess områden och boende stämmer överens med verkligheten. Med hjälp av olika teorier som, stigmatisering, gentrifiering och begreppet segregation undersöka de bakomliggande faktorerna till att boende i miljonprogramsområdena beskylls för de problem som finns samt för att undersöka om denna bild stämmer överens med verkligheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)