Whistleblowing som en del av intern styrning och kontroll? En fallstudie av ett svenskt börsnoterat företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)