Behandlingstanken eller straffvärdeprincipen -Påföljder och påföljdsbestämning för unga lagöverträdare lagöverträdare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Titti Malmros; [1999]

Nyckelord: Straffrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)