Ideella föreningars hantering av GDPR

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Personuppgiftlagen (PUL) fanns mellan 1992 och 2018 för att skydda människors personliga integritet. The General data protection regulation tog över 2018 dels för att fylla i de luckorsom fanns i PUL men också för att samma regler skulle gälla i alla EUs medlemsländer. För alla organisationer innebar det förändringar om på vilket sätt de ska hantera personuppgifter (Danielsson, Nilsson och Lindström 2019a). I den kvalitativa studie intervjuas respondenter från fem olika ideella föreningar för att ta reda på hur de har valt hantera dataskyddsförordningen. Studien kommer att fokusera på hur föreningarna skyddar sitt medlemsregister, skillnaden på hur de arbetar med personuppgifter nu kontra innan GDPR, hur de aktivt arbetar för att följa GDPR och vilka förändringar de har tvingats genomgå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)