Marknadsföringsstrategier : ett sätt att synas

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Konkurrensen inom klädbranschen är hård och det finns många stora aktörer på marknaden. Småföretag har begränsade resurser till skillnad från de stora aktörerna, det blir därmed viktigt för dem att använda sig av kostnadseffektiva metoder för att kunna nå ut till kunderna. Marknadsföring är en avgörande del när det gäller överlevnad och expandering. Många aspekter spelar in när det handlar om företagens framtid, allt från hur man positionerar sig till hur effektivt man använder sig av marknadsföringsmixen. Det gäller att synas och att få kundens uppmärksamhet samt få kunderna till återköp. Vet inte din specifike kund att din produkt finns är det mycket enkelt – den existerar helt enkelt inte för konsumenten.Vi har undersökt, analyserat och jämfört olika marknadsföringsstrategier samt tittat på hur utvalda modeföretag tillmpar dessa i sin verksamhet idag. Därefter jämförde vi dem med varandra och med den teori vi tagit fram. Detta för att se likheter och skillnader hos företagen och mellan teorin och empirin.Vi hoppades med detta arbete kunna använda oss av våra teoretiska kunskaper vi fått genom vår utbildning och att tillämpa dessa på bästa sätt i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)