Skolbibliotekariens många kompetenser : En intervjustudie med sju utbildade gymnasiebibliotekarier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Sammanfattning: Att påvisa vad skolbibliotekarier bidrar med är ett mål som finns inom biblioteksforskning. Idag finns det ingen fråga om att skolbibliotekarier har en del i elevers utveckling tack vare flertal studier som påvisar hur bemanning, arbetstimmar och utbildad personal har en positiv inverkan på elevresultat. Men att peka ut att utbildade skolbibliotekarier är en del av ökad måluppfyllelse och att peka ut vad utbildade skolbibliotekarier faktiskt kan och gör för att öka måluppfyllelse är två olika forskningsingångar. Det är i det sistnämnda området som den här uppsatsen kliver in. Syftet har varit att undersöka vilka kompetenser som utbildade skolbibliotekarier anser att de besitter och som urval har sju stycken gymnasiebibliotekarier intervjuats. Som det uppdagas är informationskompetens, källkritik, användarkunskaper samt viss dokumenthantering, delar som specifikt kopplas till en skolbibliotekaries utbildningsbakgrund. På grund av den korrelationen kan slutsatser tas om att de kompetenserna är en del av pusslet som ligger bakom utbildade skolbibliotekaries bidrag i måluppfyllelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)