Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i palliativ vård : En litteraturstudie ur sjuksköterskors perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Romana Mangue Ekoro Etoma; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)