Anti-HTLV-1/2 confirmation with INNO-LIA with focus on gp21-alone reactivity

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Hannah Linander; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)