"Ai Capi dei popoli belligeranti" : Benedikt XV, fredsnoten 1917 och en kyrkofientlig tidning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning:

I föreliggande uppsats har jag genomfört en undersökning där påve Benedikt XV och hans försök att få ett slut på Första världskriget står i centrum. Under sommaren 1917 skickar påven ut en så kallad not till de stridande länderna där han uppmanar dem att sluta fred.

Undersökningen tar avstamp i begreppet sekularism och jag vill med undersökningen visa att 1900-talets realpolitik ersatt påvens tidigare makt över kontinentens politik. Undersökningens huvudsakliga material är artiklar och telegram publicerade i Hallandsposten under 1917.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)